login

adatkezelési nyilatkozat

A Nouba Adatkezelési Szabályzata

 

1. Az adatkezelő neve
Nouba Staffing Kft. (a továbbiakban: ’Nouba’)

 

2. Az adatkezelő címe
Váci út 76, 1133 Budapest, Hungary

 

3. Az adatkezelő adatkezelési nyilvántartási azonosítója
XXXXXXXX

 

4. Az adatkezelő e-mail címe
info@nouba.hu

 

5. Az adatkezelés leírása
Az adatkezelés jelentése azon felhasználók adatainak kezelése, akik kitöltötték a „Jelentkezést” a Nouba honlapján, a felhasználók önkéntes jóváhagyása alapján.

 

6. Az adatkezelés jogalapja
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (3) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

7. A kezelt adatok köre
7.1. A felhasználó által kötelezően megadott adatok: név (családi- és utónév), e-mail cím.
7.2. A felhasználó döntése alapján önkéntesen megadott adatok: telefonszám, kommunikáció nyelve, cégnév, cég székhelye (ország, város).

 

8. Az adatkezelés célja
Az adatlap kitöltésével és elküldésével a felhasználó kifejezi érdeklődését a Nouba szolgáltatásai iránt, illetve elérhetőségei megadásával lehetővé teszi a cég számára, hogy felvegye vele a kapcsolatot, és választ adjon kérdéseire.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad ki. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

 

9. Az adatkezelés időtartama
Előre nem meghatározható.

 

10. Személyes adatok törlése
A törlési igényt a következő címre kell eljuttatni: info@nouba.hu. A Nouba a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat.

 

11. A Nouba Adatkezelési Szabályzatának módosításához való jog
A Nouba fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot.

 

12. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban
Személyes adatai kezeléséről a felhasználó tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, székhelyéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@nouba.hu címre kell eljuttatni; a Nouba erre 5 munkanapon belül válaszol.

 

13. Jogérvényesítés
A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a magyar Polgári Törvénykönyv (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is, valamint kéréseit, illetve panaszait közvetlenül is elküldheti a Nouba email-címére (nouba@info.hu).